Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Evaluatieverslag strategisch beleidsplan diversiteit 2015-2018

Publication date

Het meerjarenverslag dat in 2019 door de federale stuurgroep diversiteit werd gepubliceerd, illustreert de gemeenschappelijke verwezenlijkingen en het belang dat door de FOD Beleid en Ondersteuning en haar federale partners wordt gehecht aan diversiteitsmanagement in het hr-beleid. Het kijkt ook naar de toekomst en stelt strategische aanbevelingen voor om hr-actoren, management en beleidsmakers te inspireren.

Deel deze publicatie