Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

FISCALE FICHES 2020 : FICHE 281-12_2020

Publication date

Loonfiche waarop de vervangingsinkomsten vermeld worden ingeval van disponibiliteit wegens ziekte met een wachtgeld kleiner dan 100% van de activiteitswedde.

Deel deze publicatie