Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

FISCALE FICHES 2020 : FICHE 281-18_2020

Publication date

Loonfiche waarop volgende vervangingsinkomsten vermeld worden: disponibiliteit wegens ziekte met een wachtgeld gelijk aan 100% van de laatste activiteitswedde, ziekteverlof contractuelen 2de, 3de en 4de week, prepensioen, premie vierdagenweek, premie halftijds werken 55/50 of vervroegde halftijdse uitdienttreding, disponibiliteit ambtsontheffing

Deel deze publicatie