Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Functiebeschrijvingen en competentieprofielen bij de federale overheid - Generieke competentieprofielen

Publication date

Deze handleiding werd opgesteld door de FOD Beleid en Ondersteuning en heeft betrekking op het opstellen van de generieke competentieprofielen. De handleiding is bestemd voor de experts die betrokken zijn bij het opstellen van competentieprofielen in een federale organisatie.

Deel deze publicatie