Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Functiebeschrijvingen en competentieprofielen bij de federale overheid - Technische competentieprofielen

Publication date

Deze handleiding werd opgesteld door de FOD Beleid en Ondersteuning en heeft betrekking op het opstellen van de technische competentieprofielen. De handleiding is bestemd voor de experts die in een federale organisatie betrokken zijn bij het opstellen van de competentieprofielen.

Deel deze publicatie