Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Koninklijk besluit van 22 oktober 2017 tot vaststelling van de voorwaarden, de procedure en de gevolgen van de erkenning van diensten voor elektronische identificatie voor overheidstoepassingen (Belgisch Staatsblad van 8 november 2017)

Deel deze publicatie