Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Stapsgewijs naar een beleid voor agressiebeheersing

Publication date

Deze gids is bestemd voor wie zich binnen de overheid bezig houdt met welzijn op het werk: de preventieadviseur, de leidinggevende ambtenaren, de stafdienst P&O…

De handleiding stelt een planmatige aanpak voor om een beleid rond agressiebeheersing uit te stippelen. Het is een uitgave van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie.

Deel deze publicatie