Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Tips voor genderinclusief schrijven

Publication date

Deze gids, opgesteld in samenwerking tussen het Federaal Netwerk Diversiteit en de FOD BOSA, wil ambtenaren inspireren en begeleiden bij hun eerste stappen op weg naar genderbewust en inclusief schrijven. Het houdt rekening met de wettelijke voorschriften op dit gebied en geeft enkele voorbeelden van toepassing, met name bij het opstellen van brieven.

Deel deze publicatie