Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Vitruvius: De mens centraal - cycli 4 tot 6 (2011-2014)

Publication date

Vitruvius is een leiderschapsontwikkelingsprogramma van de FOD Personeel en Organisatie (FOD P&O). Deze brochure geeft een gedetailleerde programmabeschrijving en is in eerste instantie bedoeld voor potentiële kandidaten van de hele federale overheid:

leidinggevenden op niveau middle management (A2-A3-A4)
mandaathouders
Deze brochure bevat zes hoofdstukken:

Context
Vitruvius als leiderschapsconcept
Leerfilosofie
Positionering en doelstellingen
Programma
Doelgroep en selectieprocedure

Deel deze publicatie