Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Koninklijk besluit van 12 mei 1927

Koninklijk besluit van 12 mei 1927 betreffende de ouderdom van de oppensioenstelling van de ambtenaren, de beambten en het dienstpersoneel van den staat

Gecoördineerde versie (PDF, 81.51 KB)