Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Koninklijk besluit van 14 januari 2013

Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, gepubliceerd in het Belgisch Staats op 14 februari 2013.

Inhoudstafel

Wijzigingen

Dit koninklijk besluit is gewijzigd door, met name :

  • het koninklijk besluit van 7 februari 2014 tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 alsook van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 21 februari 2014
  • het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 30 mei 2014
  • het koninklijk besluit van 22 juni 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 27 juni 2017
  • het koninklijk besluit van 15 april 2018 tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten op het vlak van overheidsopdrachten en concessies en tot aanpassing van een drempel in de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 18 april 2018.
  • Het koninklijk besluit van 4 september 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van het koninklijk besluit van 9 maart 2022 tot vaststelling van de modaliteiten aangaande de verplichting voor de ondernemers op het gebied van de elektronische facturering in het kader van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten is op 21 september 2023 bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

  • Wet van 22 december 2023 tot wijziging van de regelgeving inzake overheidsopdrachten teneinde de toegang van KMO's tot die opdrachten te bevorderen - BS 8 januari 2023

Dit document is ook beschikbaar in een geconsolideerde drietalige versie (Frans, Nederlands en Duits).

 

Naar de reglementering

K.B. 14 januari 2013 – gecoördineerde versie vanaf 21 september 2023 (PDF, 1.65 MB)         

Wijziging – K.B. 4 september 2023 (PDF, 373.06 KB) 

K.B. 14 januari 2013 - gecoördineerde versie vanaf 18 april 2018

Wijziging - K.B. 15 april 2018

K.B. 14 januari 2013 - gecoördineerde versie vanaf 30 juni 2017

Wijziging - K.B. 22 juni 2017

Wijziging - K.B. 22 mei 2014

Wijziging - K.B. 7 februari 2014

K.B. 14 januari 2013 - Versie B.S.