Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Koninklijk besluit van 15 april 2016

Koninklijk besluit van 15 april 2016 houdende de overdracht van het personeel van de dienst CDVU-wedden van de Algemene Administratie van de Thesaurie bij de Federale Overheidsdienst Financiën naar de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie

Belgisch Staatsblad van 26 april 2016