Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Koninklijk besluit van 17 december 2023

Koninklijk besluit van 17 december 2023 tot aanpassing van twee drempels in de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies

Belgisch Staatsblad van 21 december 2023