Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Koninklijk besluit van 18 april 2005

Koninklijk besluit van 18 april 2005 houdende benoeming van magistraten van de rechterlijke orde tot voorzitter of plaatsvervangend voorzitter in de Raden van Beroep ingesteld bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie en bij de Wetenschappelijke Instellingen van de Staat.

Gecoördineerde versie (PDF, 62.18 KB)