Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Koninklijk besluit van 18 april 2017

Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 9 mei 2017.

KB 18 april 2017 – gecoördineerde versie vanaf 1 september 2023

Wijziging – K.B. 13 augustus 2023

KB 18 april 2017 - gecoördineerde versie vanaf 1 januari 2022

KB 18 april 2017 - gecoördineerde versie vanaf 1 januari 2020
 KB 18 april 2017 - gecoördineerde versie vanaf 18 april 2018
Wijziging - K.B. 15 april 2018
K.B. 18 april 2017 - Versie B.S.

 

 

Dit koninklijk besluit is gewijzigd door:

het ministerieel besluit van 8 december 2021

het ministerieel besluit van 20 december 2019

het ministerieel besluit van 21 december 2017

 

het koninklijk besluit van 15 april 2018 tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten op het vlak van overheidsopdrachten en concessies en tot aanpassing van een drempel in de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 18 april 2018