Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Koninklijk besluit van 19 november 1998