Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Koninklijk besluit van 25 april 2017

Koninklijk besluit van 25 april 2017 betreffende de intrafederale mobiliteit van de personeelsleden van de federale diensten naar de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan

Belgisch Staatsblad van 28 april 2017