Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Koninklijk besluit van 26 april 2017

Koninklijk besluit van 26 april 2017 betreffende de intrafederale mobiliteit van de personeelsleden die de rechterlijke macht terzijde staan en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2006 tot regeling van het verwerven door de militair van de hoedanigheid van

Belgisch Staatsblad van 28 april 2017