Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Koninklijk besluit van 3 april 2013

Koninklijk besluit van 3 april 2013 betreffende de tussenkomst van de ministerraad, de overdracht van bevoegdheid en de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten, prijsvragen en concessies op federaal niveau.

Laatste versie