Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Koninklijk besluit van 3 juli 2005

Koninklijk besluit van 3 juli 2005 tot bepaling van de minimale rechten in de zin van artikel 9bis, § 5, van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel

Gecoördineerde versie (PDF, 93.56 KB)