Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Koninklijk besluit van 30 september 2021

Koninklijk besluit van 30 september 2021 tot vaststelling van de begunstigden van de acties die door de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning worden gevoerd in het kader van zijn opdracht om culturele, promotie-, amusements-, opleidings- en sportinitiatieven te ontwikkelen

Gecoördineerde versie (PDF, 192.21 KB)