Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Koninklijk besluit van 6 juli 2016

Koninklijk besluit van 6 juli 2016 houdende uitvoering van artikel 53, vijfde lid, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966

Gecoördineerde versie (PDF, 224.94 KB)