Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Koninklijk besluit van 7 augustus 1939