Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Ministerieel besluit van 18 december 2014

Ministerieel besluit van 18 december 2014 tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs bij het comité van beroep voor de evaluatie van houders van management- en staffuncties dat werd opgericht bij de minister van Ambtenarenzaken.

Gecoördineerde versie (PDF, 207.81 KB)