Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Ministerieel besluit van 8 december 2021

Ministerieel besluit van 8 december 2021 (PDF, 262.92 KB) tot wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels in meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten en de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied (Belgisch Staatsblad van 23 december 2021)