Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Omzendbrief nr. 594 van 11 maart 2009

Omzendbrief nr. 594 van 11 maart 2009 - Toepassing van artikel 20octies van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de
overheidssector

Belgisch Staatsblad van 17 maart 2009 (PDF, 312.81 KB)