Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Omzendbrief nr. 597 van 10 augustus 2009

Omzendbrief nr. 597 van 10 augustus 2009 - Richtlijnen ter voorbereiding op de uitbraak van een grieppandemie voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken

Belgisch Staatblad van 18 augustus 2009 (PDF, 6.68 MB)