Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Omzendbrief nr 653 van 18 april 2016

Omzendbrief nr 653 van 18 april 2016 - De vaststelling van de brugdagen voor 2016 voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken.

Belgisch Staatsblad van 20 april 2016 (PDF, 243.99 KB)