Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Omzendbrief nr. 685bis van 27 augustus 2021

Omzendbrief nr. 685bis van 27 augustus 2021 – Richtlijnen in het kader van de bijzondere COVID-19-maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt inzake de organisatie van het werk – wijziging van omzendbrief nr.685 van 1 september 2020.

Belgisch Staatsblad van 31 augustus 2021 (PDF, 288.69 KB)