Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Omzendbrief nr. 707bis van 21 december 2022 - vaccinatie

De verlening van de geldigheidsduur van de omzendbrief nr. 707 van 15 september 2022 - Richtlijnen inzake de toepassing van omzendbrief nr. 693 en 693bis voor de vaccinatie tegen het coronavirus (COVID-19) in de herfst van 2022 voor de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt

Belgisch Staatsblad van 1 februari 2023