Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Omzendbrief nr. 708 van 28 oktober 2022

Omzendbrief nr. 708 van 28 oktober 2022 - Richtlijnen voor de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt inzake de inzet van de special federal forces en de toekenning van een dienstvrijstelling voor vrijwilligers bij een collectief opvanginitiatief voor asielzoekers.