Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Omzendbrief nr. 736 van 18 mei 2024

Laatst bijgewerkt op

Omzendbrief nr. 736 van 18 mei 2024 - Leren om te groeien. - Groeistrategie en investeringsplan voor permanente opleiding voor contractuele en statutaire personeelsleden binnen het federaal administratief openbaar ambt.

Originele versie (DOCX, 83.85 KB)

Bijlage: Overzicht van de leervormen die kunnen worden ingezet
om de globale opleidingsinspanning  voor het federaal administratief openbaar ambt te behalen.
(DOCX, 47.18 KB)