Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wet van 10 februari 1998

Programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap

Gecoördineerde versie (Justel)