Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wet van 17 juni 2013

Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 21 juni 2013.

Inhoudstafel

Wijzigingen

Deze wet is gewijzigd door:

  • het koninklijk besluit van 17 december 2023 tot aanpassing van twee drempels in de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies

  • het koninklijk besluit van 17 december 2021 tot aanpassing van twee drempels in de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 31 december 2021.

  • het koninklijk besluit van 20 december 2019 tot aanpassing van twee drempels in de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies
  • de wet van 4 december 2013 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en tot bekrachtiging van de bepalingen inzake rechtsbescherming van twee koninklijke besluiten genomen met toepassing van artikel 80, derde tot vijfde lid, van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op19 december 2013;
  • de wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op  17 maart 2017;
  • het koninklijke besluit van 15 april 2018 tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten op het vlak van overheidsopdrachten en concessies en tot aanpassing van een drempel in de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 18 april 2018.

 

Naar de reglementering

Wet 17 juni 2013 - gecoördineerde versie vanaf 21 juin 2024 (PDF, 656.53 KB)

Wet 17 juni 2013 - gecoördineerde versie vanaf 1 januari 2022

Wet 17 juni 2013 - gecoördineerde versie vanaf 1 januari 2020

Wet 17 juni 2013 - gecoördineerde versie vanaf 15 april 2018

Wijziging - KB 15 april 2018

Wet 17 juni 2013 - gecoördineerde versie vanaf 16 februari 2017

Wijziging - Wet 16 februari 2017

Wet 17 juni 2013 - gecoördineerde versie vanaf 20 december 2013

Wijziging - Wet 4 december 2013

Wet 17 juni 2013 - Versie B.S.