Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wet van 17 juni 2016 - overheidsopdrachten

Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 14 juli 2016.

Deze wet is gewijzigd door :

  • Wet van 18 mei 2022 tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten – BS 30 mei 2022

Dit document is ook beschikbaar in een geconsolideerde versie.