Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wet- en regelgeving

529 resultaten
Rss
 1. Koninklijk besluit van 21 december 2021

  Koninklijk besluit van 21 december 2021 houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 06-40-2 van de Algemene uitgavenbegroting voor...
 2. Omzendbrief van 20 december 2021

  Omzendbrief van 20 december 2021 - Toelichting bij het recht op deconnectie en een stappenplan voor het overleg rond deconnectie voor het personeel van de diensten van het federaal...
 3. Koninklijk besluit van 16 december 2021

  Koninklijk besluit van 16 december 2021 houdende diverse maatregelen inzake selectie, mobiliteit, taalcertificering en geldelijke loopbaan in het federaal openbaar administratief...
 4. Koninklijk besluit van 15 december 2021

  Omzendbrief nr. 699 van 15 december 2021 — Richtlijnen inzake de toekenning van een dienstvrijstelling voor de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt die via...
 5. Ministerieel besluit van 8 december 2021

  Ministerieel besluit van 8 december 2021 tot wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels in meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 17 juni 2016 inzake...
 6. Omzendbrief van 25 november 2021

  Omzendbrief nr. 697 van 25 november 2021 - Eindejaarstoelage 2021 (federaal administratief openbaar ambt) Belgisch Staatsblad van 30 november 2021
 7. Koninklijk besluit van 30 september 2021

  Koninklijk besluit van 30 september 2021 tot vaststelling van de begunstigden van de acties die door de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning worden gevoerd in het kader...
 8. Omzendbrief nr. 685bis van 27 augustus 2021

  Omzendbrief nr. 685bis van 27 augustus 2021 – Richtlijnen in het kader van de bijzondere COVID-19-maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt inzake de...
 9. Omzendbrief nr. 693bis van 26 juli 2021

  Omzendbrief nr. 693bis van 26 juli 2021 - Aanvullende richtlijnen voor de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt inzake de toekenning van een...
 10. Koninklijk besluit van 20 juli 2021

  Koninklijk besluit van 20 juli 2021 houdende uitvoering van artikel 100ter, § 3, tweede lid, van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen Belgisch Staatsblad...
 11. Omzendbrief nr. 690bis van 24 juni 2021

  Omzendbrief nr. 690bis van 24 juni 2021 - Wijziging van de omzendbrief nr. 690 van 29 januari 2021. Informatie over de federale monitoring van het risico op overschrijding van de...
 12. Omzendbrief van 03 juni 2021

  Omzendbrief nr. 696 van 3 juni 2021 - Startbaanovereenkomst verduidelijking van het kader en aanbevelingen Belgisch Staatsblad van 8 juni 2021
 13. Koninklijk besluit van 9 mei 2021

  Koninklijk besluit van 9 mei 2021 betreffende de steunmaatregel inzake de vergoeding voor telewerk in het federaal administratief openbaar ambt ingevolge de COVID-19-pandemie...
 14. Omzendbrief nr. 693 van 24 februari 2021

  Omzendbrief nr. 693 van 24 februari 2021 - Richtlijnen voor de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt inzake de toekenning van een dienstvrijstelling voor de...
 15. Ministerieel besluit van 24 februari 2021

  Ministerieel besluit van 25 februari 2021 tot vaststelling van de samenstelling van de gemeenschappelijke beroepscommissie inzake evaluatie Belgisch Staatsblad van 9 maart 2021
 16. Koninklijk besluit van 17 februari 2021

  Koninklijk besluit van 17 februari 2021 tot invoering van een aanvullend pensioen aan sommige personeelsleden van het federaal openbaar ambt Gecoördineerde versie
 17. Omzendbrief van 29 januari 2021

  Omzendbrief nr. 690 van 29 januari 2021 - Informatie over de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2021 en 2022 en de...