Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wet- en regelgeving

544 resultaten
Rss
 1. Koninklijk besluit van 7 december 2018

  Koninklijk besluit van 7 december 2018 inzake de toepassing van uitzendarbeid in bepaalde federale diensten, in overheidsbedrijven en in HR Rail in uitvoering van artikel 48 van de...
 2. Koninklijk besluit van 7 december 2018

  Koninklijk besluit van 7 december 2018 inzake de definiëring van uitzonderlijk werk in uitvoering van artikel 1, § 4 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid...
 3. Omzendbrief nr. 663bis van 17 april 2018

  Omzendbrief nr. 663bis van 17 april 2018. Wijziging van de omzendbrief nr. 663 van 17 april 2018 - Informatie inzake de federale monitoring van het risico op overschrijding van de...
 4. Omzendbrief nr. 663 van 17 april 2018

  Omzendbrief nr. 663 van 17 april 2018 - Informatie inzake de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2018 en 2019 en de...
 5. Koninklijk besluit van 15 april 2018

  Koninklijk besluit van 15 april 2018 tot aanduiding van een aanspreekpunt voor de samenwerking met de Europese Commissie inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten...
 6. Omzendbrief nr. 664 van 11 april 2018

  Omzendbrief nr. 664 van 11 april 2018 - De vaststelling van de brugdagen voor 2018 voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald...
 7. Koninklijk besluit van 22 december 2017

  Koninklijk besluit van 22 december 2017 inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten in het kader van het federaal aankoopbeleid Belgisch Staatsblad van 16 januari 2018
 8. Ministerieel besluit van 4 december 2017

  Ministerieel besluit van 4 december 2017 tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 januari 2016 tot vaststelling van de samenstelling van de interdepartementale...
 9. Koninklijk besluit van 22 oktober 2017

  tot vaststelling van de voorwaarden, de procedure en de gevolgen van de erkenning van diensten voor elektronische identificatie voor overheidstoepassingen Belgisch Staatsblad van 8...
 10. Koninklijk besluit van 31 juli 2017

  Koninklijk besluit van 31 juli 2017 tot uitvoering van de artikelen 20, § 2, tweede lid,78, eerste lid, 80, tweede lid, 86, eerste lid, 87, § 2/1, 89, eerste lid, en 96 eerste lid...
 11. Koninklijk besluit van 21 juli 2017

  Koninklijk besluit van 21 juli 2017 houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 04-31-1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het...
 12. Koninklijk besluit van 13 juli 2017

  Koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt Gecoördineerde versie
 13. Omzendbrief nr. 659 van 10 juli 2017

  Omzendbrief nr. 659 van 10 juli 2017 - Informatie inzake de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2017 en 2018 en de...
 14. Wet van 25 juni 2017

  Wet van 25 juni 2017 tot hervorming van regelingen inzake transgenders wat de vermelding van een aanpassing van de registratie van het geslacht in de akten van de burgerlijke stand...
 15. Koninklijk besluit van 25 juni 2017

  Koninklijk besluit van 25 juni 2017 betreffende de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 29 juni...