Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wet- en regelgeving

38 resultaten
  1. Ministerieel besluit van 7 september 2022

    Ministerieel besluit van 7 september 2022 betreffende het gebruik van beheersdomeinen en hun respectievelijke evaluatierooster door sommige diensten van de federale uitvoerende...
  2. Ministerieel besluit van 9 februari 2022

    Ministerieel besluit van 9 februari 2022 houdende de samenstelling van het wegingscomité bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning
  3. Ministerieel besluit van 22 september 2020

    Ministerieel besluit van 22 september 2020 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Comité van beroep voor de beoordeling van houders van een leidinggevende...