Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wet- en regelgeving

4 resultaten
  1. Besluit van 9 december 2016

    Besluit van 9 december 2016 van de afgevaardigd bestuurder van SELOR, Selectiebureau van de Federale Overheid, tot vaststelling van het reglement van orde betreffende de...
  2. Besluit van 5 juni 2009

    Besluit van 5 juni 2009 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid
  3. Besluit van 11 april 2003

    Besluit van 11 april 2003 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vastlegging van de Titels I tot VII van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening die van toepassing is...