Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wet- en regelgeving

538 resultaten
Rss
 1. Omzendbrief nr. 721 van 9 juni 2023

  Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding - Periode van 1 juli 2023 t.e.m 30 september 2023 Belgisch Staatsblad van 28 juli 2023
 2. Koninklijk besluit van 21 juli 2023

  Koninklijk besluit van 21 juli 2023 inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten in het kader van het federaal aankoopbeleid Gecoordineerde versie
 3. Omzendbrief nr. 715 van 8 juni 2023

  Omzendbrief nr. 715 van 8 juni 2023 - Toepassingsrichtlijnen betreffende de risicoanalyse met betrekking tot psychosociale risico’s op het werk Belgisch staatsblad van 30 juni 2023...
 4. Omzendbrief nr.712Bis. van 16 juni 2023

  Omzendbrief nr.712Bis. van 16 juni 2023 - Informatie over de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2023 en 2024 en de...
 5. Koninklijk besluit van 29 mei 2023

  Koninklijk besluit van 29 mei 2023 houdende de erkenning van ervaring in een hogere weddeschaal en de indexering van de tussenkomst in de kantoorkosten Belgisch Staatsblad van 18...
 6. Koninklijk besluit van 11 mei 2023

  Koninklijk besluit van 11 mei 2023 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 1993 tot bepaling van de bijkomende of specifieke opdrachten in de federale...
 7. Koninklijk besluit van 18 april 2023

  Koninklijk besluit van 18 april 2023 betreffende het integriteitsbeleid en het integriteitsmanagement binnen sommige organisaties van de federale uitvoerende macht en tot wijziging...
 8. Koninklijk besluit van 20 maart 2023

  Koninklijk besluit van 20 maart 2023 tot uitvoering van artikel 29 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat...
 9. Omzendbrief nr. 717 van 16 maart 2023

  Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding - Periode van 01 april 2023 t.e.m 30 juni 2023. Belgisch Staatsblad van 12 april 2023 Rubriek: Kilometervergoeding
 10. Besluit van 7 maart 2023

  Besluit van 7 maart 2023 van de directeur-generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning tot vaststelling van de lijst met...
 11. Ministerieel besluit van 21 februari 2023

  Ministerieel besluit van 21 februari 2023 tot vaststelling van de samenstelling van het comité voor de weging van de mandaatfuncties Belgisch Staatsblad van 21 maart 2023
 12. Omzendbrief nr. 712 van 20 januari 2023

  Omzendbrief nr. 712 - Informatie over de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2023 en 2024 en de personeelsenveloppes 2023 en 2024...
 13. Omzendbrief nr. 731 van 19 januari 2024

  Omzendbrief nr. 731 van 19 januari 2024 - Informatie over de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2024 en 2025 en de...
 14. Ministerieel besluit van 10 januari 2023

  Ministerieel besluit van 10 januari 2023 houdende vaststelling van verblijfskostenvergoedingen toegekend aan personeelsleden en afgevaardigden van de Federale Overheidsdienst...
 15. Wet van 8 december 2022

  Wet betreffende de meldingskanalen en de bescherming van de melders van integriteitsschendingen in de federale overheidsinstanties en bij de geïntegreerde politie Laatste versie
 16. Omzendbrief nr. 711 van 30 november 2022

  Omzendbrief nr. 711 van 30 november 2022 - Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding - Periode van 1 oktober 2022 tot 31 december 2022 Belgisch Staatsblad van 2 december...
 17. Koninklijk besluit van 29 november 2022

  Koninklijk besluit van 29 november 2022 betreffende de toekenning van een voorschot in het kader van overheidsopdrachten omwille van de economische situatie ingevolge de oorlog in...