Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wet- en regelgeving

511 resultaten
Rss
 1. Koninklijk besluit van 9 mei 2021

  Koninklijk besluit van 9 mei 2021 betreffende de steunmaatregel inzake de vergoeding voor telewerk in het federaal administratief openbaar ambt ingevolge de COVID-19-pandemie
 2. Omzendbrief nr. 693 van 24 februari 2021

  Omzendbrief nr. 693 van 24 februari 2021 - Richtlijnen voor de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt inzake de toekenning van een dienstvrijstelling voor de...
 3. Koninklijk besluit van 17 februari 2021

  Koninklijk besluit van 17 februari 2021 tot invoering van een aanvullend pensioen aan sommige personeelsleden van het federaal openbaar ambt

 4. Omzendbrief van 29 januari 2021

  Omzendbrief nr. 690 van 29 januari 2021 - Informatie over de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2021 en 2022 en de...

 5. Omzendbrief nr. 691 van 15 december 2020 -

  Omzendbrief nr. 691 van 15 december 2020 - De vaststelling van de brugdagen voor 2021 voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals...
 6. Omzendbrief van 13 november 2020

  Omzendbrief nr. 689 van 13 november 2020 - Griepvaccinatie : herziening van de prioriteiten met het oog op de bescherming van de meest kwetsbare mensen

 7. Omzendbrief van 28 oktober 2020

  Omzendbrief nr. 686 van 28 oktober 2020 - Richtlijnen in het kader van de bijzondere COVID-19-maatregelen voor de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt...
 8. Ministerieel besluit van 22 september 2020

  Ministerieel besluit van 22 september 2020 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Comité van beroep voor de beoordeling van houders van een leidinggevende...

 9. Omzendbrief nr. 685 van 1 september 2020

  Omzendbrief nr. 685 van 1 september 2020 - Richtlijnen in het kader van de bijzondere COVID-19-maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt inzake de...
 10. Huishoudelijk reglement van 4 augustus 2020

  Huishoudelijk reglement van 4 augustus 2020 van de Directeur-generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning met betrekking tot de...
 11. Ministerieel besluit van 17 juli 2020

  Ministerieel besluit van 17 juli 2020 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van...

 12. Omzendbrief nr. 684 van 8 juli 2020

  Omzendbrief nr. 684 van 8 juli 2020 - Wijzigingen betreffende het moederschapsverlof voor contractuele en statutaire personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt
 13. Koninklijk besluit van 26 juni 2020

  Koninklijk besluit van 26 juni 2020 tot opheffing van artikelen 3, 4 en 7 van het koninklijk besluit van 22 april 2020 houdende bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van...

 14. Wet van 9 juni 2020

  Wet van 9 juni 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt...
 15. Omzendbrief nr. 682 van 27 mei 2020

  Omzendbrief nr. 682 van 27 mei 2020 - Richtlijnen in het kader van de bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt met een startbaanovereenkomst in...
 16. Koninklijk besluit van 13 mei 2020

  Koninklijk besluit nr. 23 van 13 mei 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de...