Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wet- en regelgeving

536 resultaten
Rss
 1. Koninklijk besluit van 21 augustus 1970

  Koninklijk besluit van 21 augustus 1970 betreffende de toekenning van verlof en van een vergoeding van sociale promotie aan sommige categorieën van het door de Staat bezoldigd...
 2. Koninklijk besluit van 12 juni 1970

  Koninklijk besluit van 12 juni 1970 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden der instellingen van openbaar nut en de autonome overheidsbedrijven, voor...
 3. Koninklijk besluit van 16 november 1994

  Koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole. In dit koninklijk besluit worden de rol en de bevoegdheden van de inspecteurs van...
 4. Wet van 15 december 2013

  Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging. Belgisch Staatsblad van 31 december 2013
 5. Ministerieel besluit van 7 februari 1969

  Ministerieel besluit van 7 februari 1969 tot vaststelling van de modellen voor aangifte van een ongeval en voor het indienen van een doktersattest inzake arbeidsongevallen in de...
 6. Koninklijk besluit van 24 januari 1969

  Koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de...
 7. Wet van 3 juli 1967

  Wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de...
 8. Koninklijk besluit van 18 juli 1966

  Koninklijk besluit van 18 juli 1966 houdende coördinatie van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken Gecoördineerde versie
 9. Koninklijk besluit van 31 mei 1966

  Koninklijk besluit van 31 mei 1966 houdende regeling van de controle op de vastlegging van de uitgaven in de diensten van algemeen bestuur van de Staat
 10. Koninklijk besluit van 29 april 1965

  Koninklijk besluit van 29 april 1965 betreffende de valorisatie van de voordelen in natura toegekend aan de conciërges van de federale overheidsdiensten, van de programmatorische...
 11. Koninklijk besluit van 13 april 1965

  Koninklijk besluit van 13 april 1965 tot regeling van de bijdrage van de Staat in de kosten wegens standplaatsverandering van de leden van het personeel van de federale...
 12. Wet van 12 april 1965

  Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers Gecoördineerde versie
 13. Koninklijk besluit van 26 maart 1965

  Koninklijk besluit van 26 maart 1965 betreffende de kinderbijslag voor bepaalde categorieën van het door de Staat bezoldigd personeel alsmede voor de personeelsleden van het...