Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wet- en regelgeving

511 resultaten
Rss
 1. Ministerieel besluit van 2 juli 2018

  Ministerieel besluit van 2 juli 2018 tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 november 2017 houdende vaststelling van verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en...
 2. Omzendbrief nr. 663 van 17 april 2018

  Omzendbrief 663 van 17 april 2018 - Informatie inzake de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2018 en 2019 en de personeelsenveloppes...
 3. Omzendbrief nr. 663bis van 17 april 2018

  Omzendbrief nr. 663bis van 17 april 2018. Wijziging van de omzendbrief nr. 663 van 17 april 2018 - Informatie inzake de federale monitoring van het risico op overschrijding van de...
 4. Koninklijk besluit van 15 april 2018

  Koninklijk besluit van 15 avril 2018 tot aanduiding van een aanspreekpunt voor de samenwerking met de Europese Commissie inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten
 5. Omzendbrief nr. 664 van 11 april 2018

  Omzendbrief nr. 664 van 11 april 2018 - De vaststelling van de brugdagen voor 2018 voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald...
 6. Ministerieel besluit van 4 december 2017

  Ministerieel besluit van 4 december 2017 tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 januari 2016 tot vaststelling van de samenstelling van de interdepartementale...
 7. Koninklijk besluit van 22 oktober 2017

  tot vaststelling van de voorwaarden, de procedure en de gevolgen van de erkenning van diensten voor elektronische identificatie voor overheidstoepassingen
 8. Koninklijk besluit van 31 juli 2017

  Koninklijk besluit van 31 juli 2017 tot uitvoering van de artikelen 20, § 2, tweede lid,78, eerste lid, 80, tweede lid, 86, eerste lid, 87, § 2/1, 89, eerste lid, en 96 eerste lid...
 9. Koninklijk besluit van 21 juli 2017

  Koninklijk besluit van 21 juli 2017 houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 04-31-1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het...

 10. Koninklijk besluit van 13 juli 2017

  Koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt
 11. Omzendbrief nr. 659 van 10 juli 2017

  Omzendbrief nr. 659 van 10 juli 2017 - Informatie inzake de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2017 en 2018 en de...
 12. Wet van 25 juni 2017

  Wet van 25 juni 2017 tot hervorming van regelingen inzake transgenders wat de vermelding van een aanpassing van de registratie van het geslacht in de akten van de burgerlijke stand...

 13. Koninklijk besluit van 25 juni 2017

  Koninklijk besluit van 25 juni 2017 betreffende de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 29 juni...
 14. Koninklijk besluit van 18 juni 2017

  Koninklijk besluit van 18 juni 2017 - Plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 23 juni 2017.