Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wet- en regelgeving

544 resultaten
Rss
 1. Wet van 9 juni 2020

  Wet van 9 juni 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt...
 2. Omzendbrief nr. 682 van 27 mei 2020

  Omzendbrief nr. 682 van 27 mei 2020 - Richtlijnen in het kader van de bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt met een startbaanovereenkomst in...
 3. Koninklijk besluit van 13 mei 2020

  Koninklijk besluit nr. 23 van 13 mei 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de...
 4. Koninklijk besluit van 22 april 2020

  Koninklijk besluit van 22 april 2020 houdende bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van...
 5. Omzendbrief nr. 681 van 12 maart 2020

  Omzendbrief nr. 681 van 12 maart 2020 - Bijkomende richtlijnen ter voorbereiding op de uitbraak van een coronaviruspandemie (COVID-19) voor het personeel van de diensten van het...
 6. Omzendbrief nr. 680 van 1 maart 2020

  Omzendbrief nr. 680 van 1 maart 2020 - Richtlijnen ter voorbereiding op de uitbraak van een pandemie (coronavirus COVID-19) voor het personeel van de diensten van het federaal...
 7. Koninklijk besluit van 9 februari 2020

  Koninklijk besluit van 9 februari 2020 tot uitvoering van artikel 109/1 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale...
 8. Omzendbrief nr. 678 van 7 februari 2020

  Omzendbrief nr. 678 van 7 februari 2020 - De vaststelling van de brugdagen voor 2020 voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald...
 9. Ministerieel besluit van 5 februari 2020

  Ministerieel besluit van 5 februari 2020 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en...
 10. Ministerieel besluit van 7 januari 2020

  Ministerieel besluit van 7 januari 2020 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs bij de Raad van beroep inzake tuchtzaken...
 11. Omzendbrief nr. 676 van 20 december 2019

  Omzendbrief nr. 676 van 20 december 2019 - Informatie over de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2020 en 2021 en de...
 12. Koninklijk besluit van 11 december 2019

  Koninklijk besluit van 11 december 2019 tot invoering van een aanvullend pensioen aan sommige personeelsleden van het federaal openbaar ambt, van het gerechtspersoneel en het...
 13. Koninklijk besluit van 18 juli 2019

  Koninklijk besluit van 18 juli 2019 betreffende de cumulatie van onderbrekingsuitkeringen en de uitoefening van een bijkomende zelfstandige activiteit in geval van vermindering van...
 14. Koninklijk besluit van 18 juli 2019

  Koninklijk besluit van 18 juli 2019 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de thematische verloven in de publieke sector Belgisch Staatsblad van 22 juli 2019
 15. Koninklijk besluit van 1 maart 2019

  Koninklijk besluit van 1 maart 2019 tot uitvoering van sommige bepalingen van artikel 30sexies van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten inzake het...
 16. Omzendbrief nr. 672 van 1 maart 2019

  Omzendbrief nr. 672 van 1 maart 2019 - De vaststelling van de brugdagen voor 2019 voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in...
 17. Omzendbrief nr. 670 van 20 februari 2019

  Omzendbrief nr. 670 van 20 februari 2019 - Informatie inzake de methodologie voor de berekening van de KPI's voor de monitoring van het risico op overschrijding van de...
 18. Omzendbrief nr. 669 van 20 februari 2019

  Omzendbrief nr. 669 van 20 februari 2019 - Informatie inzake de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2019 en 2020 en de...