Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wet- en regelgeving

530 resultaten
Rss
 1. Omzendbrief nr. 676 van 20 december 2019

  Omzendbrief nr. 676 van 20 december 2019 - Informatie over de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2020 en 2021 en de...
 2. Koninklijk besluit van 11 december 2019

  Koninklijk besluit van 11 december 2019 tot invoering van een aanvullend pensioen aan sommige personeelsleden van het federaal openbaar ambt, van het gerechtspersoneel en het...
 3. Koninklijk besluit van 18 juli 2019

  Koninklijk besluit van 18 juli 2019 betreffende de cumulatie van onderbrekingsuitkeringen en de uitoefening van een bijkomende zelfstandige activiteit in geval van vermindering van...
 4. Koninklijk besluit van 18 juli 2019

  Koninklijk besluit van 18 juli 2019 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de thematische verloven in de publieke sector Belgisch Staatsblad van 22 juli 2019
 5. Omzendbrief nr. 672 van 1 maart 2019

  Omzendbrief nr. 672 van 1 maart 2019 - De vaststelling van de brugdagen voor 2019 voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in...
 6. Koninklijk besluit van 1 maart 2019

  Koninklijk besluit van 1 maart 2019 tot uitvoering van sommige bepalingen van artikel 30sexies van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten inzake het...
 7. Omzendbrief nr. 670 van 20 februari 2019

  Omzendbrief nr. 670 van 20 februari 2019 - Informatie inzake de methodologie voor de berekening van de KPI's voor de monitoring van het risico op overschrijding van de...
 8. Omzendbrief nr. 669 van 20 februari 2019

  Omzendbrief nr. 669 van 20 februari 2019 - Informatie inzake de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2019 en 2020 en de...
 9. Koninklijk besluit van 7 december 2018

  Koninklijk besluit van 7 december 2018 inzake de toepassing van uitzendarbeid in bepaalde federale diensten, in overheidsbedrijven en in HR Rail in uitvoering van artikel 48 van de...
 10. Koninklijk besluit van 7 december 2018

  Koninklijk besluit van 7 december 2018 inzake de definiëring van uitzonderlijk werk in uitvoering van artikel 1, § 4 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid...
 11. Omzendbrief nr. 663 van 17 april 2018

  Omzendbrief 663 van 17 april 2018 - Informatie inzake de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2018 en 2019 en de personeelsenveloppes...
 12. Omzendbrief nr. 663bis van 17 april 2018

  Omzendbrief nr. 663bis van 17 april 2018. Wijziging van de omzendbrief nr. 663 van 17 april 2018 - Informatie inzake de federale monitoring van het risico op overschrijding van de...
 13. Koninklijk besluit van 15 april 2018

  Koninklijk besluit van 15 avril 2018 tot aanduiding van een aanspreekpunt voor de samenwerking met de Europese Commissie inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten...
 14. Omzendbrief nr. 664 van 11 april 2018

  Omzendbrief nr. 664 van 11 april 2018 - De vaststelling van de brugdagen voor 2018 voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald...
 15. Koninklijk besluit van 22 december 2017

  Koninklijk besluit van 22 december 2017 inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten in het kader van het federaal aankoopbeleid Belgisch Staatsblad van 16 januari 2018