Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wet- en regelgeving

522 resultaten
Rss
 1. Ministerieel besluit van 9 februari 2017

  Ministerieel besluit van 9 februari 2017 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs bij de Raad van beroep inzake tuchtzaken...
 2. Koninklijk besluit van 9 februari 2017

  Koninklijk besluit van 9 februari 2017 houdende benoeming van magistraten van de rechterlijke orde tot voorzitter van de raad van beroep inzake tuchtzaken voor ambtenaren
 3. Besluit van 9 december 2016

  Besluit van 9 december 2016 van de afgevaardigd bestuurder van Werkenvoor.be, Selectiebureau van de Federale Overheid, tot vaststelling van het reglement van orde betreffende de...
 4. Richtlijn (EU) 2016/2102

  Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties
 5. Koninklijk besluit van 26 september 2016

  Ministerieel besluit van 26 september 2016 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs...

 6. Omzendbrief nr. 650bis van 20 juli 2016

  Omzendbrief nr. 650bis van 20 juli 2016 - Wijziging van de omzendbrief nr. 650 van 15 december 2015 - Informatie inzake de federale monitoring van het risico op overschrijding van...
 7. Wet van 17 juni 2016

  Wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 14 juli 2016.
 8. Koninklijk besluit van 6 juli 2016

  Koninklijk besluit van 6 juli 2016 houdende uitvoering van artikel 53, vijfde lid, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966
 9. Wet van 17 juni 2016 - overheidsopdrachten

  Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 14 juli 2016. Deze wet is gewijzigd door: Wet van 18 mei 2022 tot wijziging van de wet...
 10. Koninklijk besluit van 6 juni 2016

  Koninklijk besluit van 6 juni 2016 houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 04-31-1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het...
 11. Omzendbrief nr 653 van 18 april 2016

  Omzendbrief nr 653 van 18 april 2016 - De vaststelling van de brugdagen voor 2016 voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in...
 12. Koninklijk besluit van 15 april 2016

  Koninklijk besluit van 15 april 2016 houdende de overdracht van het personeel van de dienst CDVU-wedden van de Algemene Administratie van de Thesaurie bij de Federale...

 13. Omzendbrief nr. 651 van 11 februari 2016

  Omzendbrief nr. 651 van 11 februari 2016 - Interpretatie van het begrip "eerste mandaat" voor de eventuele toekenning van een hernieuwing van het mandaat van een houder van een...
 14. Ministerieel besluit van 13 januari 2016

  Ministerieel besluit van 13 januari 2016 houdende goedkeuring van het gemeenschappelijk huishoudelijk reglement van de beroepscommissies inzake evaluatie

 15. Omzendbrief nr. 644bis van 15 december 2015

  Omzendbrief nr. 644bis van 15 december 2015 - Wijziging van de omzendbrief nr. 644 van 12 mei 2015 - Informatie inzake de methodologie voor de berekening van de KPI's voor de...