Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wet- en regelgeving

522 resultaten
Rss
 1. Omzendbrief nr. 650 van 15 december 2015

  Omzendbrief nr. 650 van 15 december 2015 - Informatie inzake de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2016 en 2017 en de...
 2. Koninklijk Besluit van 23 november 2015

  Koninklijk Besluit van 23 november 2015 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de evaluatie, de stage en de bevordering door overgang naar het hogere niveau in het...

 3. Omzendbrief nr. 644 van 12 mei 2015

  Omzendbrief nr. 644 van 12 mei 2015 - Informatie inzake de methodologie voor de berekening van de KPI’s voor de monitoring van het risico
 4. Omzendbrief nr. 645 van 12 mei 2015

  Omzendbrief nr. 645 van 12 mei 2015 - Informatie inzake de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2015 en 2016 en de...
 5. Ministerieel besluit van 18 december 2014

  Ministerieel besluit van 18 december 2014 tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs bij het comité van beroep voor de evaluatie van houders van management- en staffuncties dat...

 6. Omzendbrief nr. 642 van 5 december 2014

  Omzendbrief nr. 642 van 5 december 2014 - De vaststelling van de brugdagen voor 2015 voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald...
 7. Koninklijk besluit van 9 oktober 2014

  Koninklijk besluit van 9 oktober 2014 tot uitvoering van artikel 3, § 2 van de wet van 15 september 2013 betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de...
 8. Koninklijk besluit van 13 juli 2014

  Koninklijk besluit van 13 juli 2014 betreffende de energie-efficiënte-eisen in het kader van bepaalde overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten betreffende de verwerving van...
 9. Koninklijk besluit van 28 mei 2014

  Koninklijk besluit van 28 mei 2014 houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 04-31-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het...
 10. Samenwerkingsakkoord van 22 mei 2014

  Samenwerkingsakkoord van 22 mei 2014 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten en de Gemeenschapscommissies tot organisatie van de publicatie van de maandelijkse en...
 11. Omzendbrief van 16 mei 2014 

  Omzendbrief van 16 mei 2014 - Integratie van duurzame ontwikkeling, met inbegrip van sociale clausules en maatregelen ten voordele van kleine en middelgrote ondernemingen, in het...