Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wet- en regelgeving

520 resultaten
Rss
 1. Ministerieel besluit van 26 september 2016

  Ministerieel besluit van 26 september 2016 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs...
 2. Koninklijk besluit van 3 augustus 2016

  Koninklijk besluit van 3 augustus 2016 tot wijziging van diverse tuchtrechtelijke bepalingen betreffende het Rijkspersoneel Belgisch Staatsblad van 24 augustus 2016
 3. Omzendbrief nr. 650bis van 20 juli 2016

  Omzendbrief nr. 650bis van 20 juli 2016 - Wijziging van de omzendbrief nr. 650 van 15 december 2015 - Informatie inzake de federale monitoring van het risico op overschrijding van...
 4. Wet van 17 juni 2016

  Wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 14 juli 2016.
 5. Koninklijk besluit van 6 juli 2016

  Koninklijk besluit van 6 juli 2016 houdende uitvoering van artikel 53, vijfde lid, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966...
 6. Wet van 17 juni 2016 - overheidsopdrachten

  Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 14 juli 2016. Deze wet is gewijzigd door: Wet van 18 mei 2022 tot wijziging van de wet...
 7. Koninklijk besluit van 6 juni 2016

  Koninklijk besluit van 6 juni 2016 houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 04-31-1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het...
 8. Omzendbrief nr 653 van 18 april 2016

  Omzendbrief nr 653 van 18 april 2016 - De vaststelling van de brugdagen voor 2016 voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in...
 9. Koninklijk besluit van 15 april 2016

  Koninklijk besluit van 15 april 2016 houdende de overdracht van het personeel van de dienst CDVU-wedden van de Algemene Administratie van de Thesaurie bij de Federale...
 10. Omzendbrief nr. 651 van 11 februari 2016

  Omzendbrief nr. 651 van 11 februari 2016 - Interpretatie van het begrip "eerste mandaat" voor de eventuele toekenning van een hernieuwing van het mandaat van een houder van een...
 11. Ministerieel besluit van 13 januari 2016

  Ministerieel besluit van 13 januari 2016 tot vaststelling van de samenstelling van de interdepartementale beroepscommissie inzake evaluatie Gecoördineerde versie
 12. Ministerieel besluit van 13 januari 2016

  Ministerieel besluit van 13 januari 2016 houdende goedkeuring van het gemeenschappelijk huishoudelijk reglement van de beroepscommissies inzake evaluatie Belgisch Staatsblad van 21...
 13. Omzendbrief nr. 644bis van 15 december 2015

  Omzendbrief nr. 644bis van 15 december 2015 - Wijziging van de omzendbrief nr. 644 van 12 mei 2015 - Informatie inzake de methodologie voor de berekening van de KPI's voor de...
 14. Omzendbrief nr. 650 van 15 december 2015

  Omzendbrief nr. 650 van 15 december 2015 - Informatie inzake de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2016 en 2017 en de...
 15. Koninklijk Besluit van 23 november 2015

  Koninklijk Besluit van 23 november 2015 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de evaluatie, de stage en de bevordering door overgang naar het hogere niveau in het...
 16. Omzendbrief nr. 644 van 12 mei 2015

  Omzendbrief nr. 644 van 12 mei 2015 - Informatie inzake de methodologie voor de berekening van de KPI’s voor de monitoring van het risico Belgisch Staatsblad van 26 mei 2015
 17. Omzendbrief nr. 645 van 12 mei 2015

  Omzendbrief nr. 645 van 12 mei 2015 - Informatie inzake de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2015 en 2016 en de...