Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wet- en regelgeving

511 resultaten
Rss
 1. Koninklijk besluit van 9 oktober 2014

  Koninklijk besluit van 9 oktober 2014 tot uitvoering van artikel 3, § 2 van de wet van 15 september 2013 betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de...
 2. Koninklijk besluit van 13 juli 2014

  Koninklijk besluit van 13 juli 2014 betreffende de energie-efficiënte-eisen in het kader van bepaalde overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten betreffende de verwerving van...
 3. Koninklijk besluit van 28 mei 2014

  Koninklijk besluit van 28 mei 2014 houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 04-31-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het...
 4. Samenwerkingsakkoord van 22 mei 2014

  Samenwerkingsakkoord van 22 mei 2014 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten en de Gemeenschapscommissies tot organisatie van de publicatie van de maandelijkse en...
 5. Omzendbrief van 16 mei 2014 

  Omzendbrief van 16 mei 2014 - Integratie van duurzame ontwikkeling, met inbegrip van sociale clausules en maatregelen ten voordele van kleine en middelgrote ondernemingen, in het...
 6. Wet van 5 mei 2014

  Wet van 5 mei 2014 houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de...
 7. Wet van 28 maart 2014

  Wet van 28 maart 2014 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de...

 8. Omzendbrief nr. 629bis van 10 maart 2014

  Omzendbrief nr. 629bis van 10 maart 2014 - Informatie inzake de personeelsenveloppes 2014 en 2015 en de personeelsplannen 2014 : update van de bijlage 1 van omzendbrief 629
 9. Koninklijk besluit van 28 februari 2014

  Wet van 28 februari 2014 tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de preventie van psychosociale...

 10. Omzendbrief nr. 634 van 14 februari 2014

  Omzendbrief nr. 634 van 14 februari 2014 - Informatie inzake het personeelsplan 2014 voor de diensten die een financieringsbron buiten de enveloppe hebben
 11. Koninklijk besluit van 9 januari 2014

  Koninklijk besluit van 9 januari 2014 betreffende het voorafgaand toezicht inzake de plaatsing van de overheidsopdrachten met toepassing van artikel 18, § 3, van de wet van 13...