Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wet- en regelgeving

520 resultaten
Rss
 1. Ministerieel besluit van 18 december 2014

  Ministerieel besluit van 18 december 2014 tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs bij het comité van beroep voor de evaluatie van houders van management- en staffuncties dat...
 2. Omzendbrief nr. 642 van 5 december 2014

  Omzendbrief nr. 642 van 5 december 2014 - De vaststelling van de brugdagen voor 2015 voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald...
 3. Koninklijk besluit van 9 oktober 2014

  Koninklijk besluit van 9 oktober 2014 tot uitvoering van artikel 3, § 2 van de wet van 15 september 2013 betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de...
 4. Koninklijk besluit van 13 juli 2014

  Koninklijk besluit van 13 juli 2014 betreffende de energie-efficiënte-eisen in het kader van bepaalde overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten betreffende de verwerving van...
 5. Koninklijk besluit van 28 mei 2014

  Koninklijk besluit van 28 mei 2014 houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 04-31-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het...
 6. Samenwerkingsakkoord van 22 mei 2014

  Samenwerkingsakkoord van 22 mei 2014 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten en de Gemeenschapscommissies tot organisatie van de publicatie van de maandelijkse en...
 7. Omzendbrief van 16 mei 2014 

  Omzendbrief van 16 mei 2014 - Integratie van duurzame ontwikkeling, met inbegrip van sociale clausules en maatregelen ten voordele van kleine en middelgrote ondernemingen, in het...
 8. Wet van 5 mei 2014

  Wet van 5 mei 2014 houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de...