Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wet- en regelgeving

522 resultaten
Rss
 1. Wet van 5 mei 2014

  Wet van 5 mei 2014 houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de...
 2. Wet van 28 maart 2014

  Wet van 28 maart 2014 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de...

 3. Omzendbrief nr. 629bis van 10 maart 2014

  Omzendbrief nr. 629bis van 10 maart 2014 - Informatie inzake de personeelsenveloppes 2014 en 2015 en de personeelsplannen 2014 : update van de bijlage 1 van omzendbrief 629
 4. Koninklijk besluit van 28 februari 2014

  Wet van 28 februari 2014 tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de preventie van psychosociale...

 5. Omzendbrief nr. 634 van 14 februari 2014

  Omzendbrief nr. 634 van 14 februari 2014 - Informatie inzake het personeelsplan 2014 voor de diensten die een financieringsbron buiten de enveloppe hebben
 6. Koninklijk besluit van 9 januari 2014

  Koninklijk besluit van 9 januari 2014 betreffende het voorafgaand toezicht inzake de plaatsing van de overheidsopdrachten met toepassing van artikel 18, § 3, van de wet van 13...
 7. Omzendbrief nr. 633 van 17 december 2013

  Omzendbrief nr. 633 van 17 december 2013 met betrekking tot de aanpassing van het geneeskundig getuigschrift in het kader van het ziekteverzuim voor personeelsleden van het...
 8. Samenwerkingsakkoord van 13 december 2013

  Samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 tussen de Federale Overheid, de Gemeenschappen, de Gewesten en de Gemeenschapscommissies betreffende de uitvoering van artikel 3, § 1, van...
 9. Ministerieel besluit van 10 december 2013

  Ministerieel besluit van 10 december 2013 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Comité van beroep voor de evaluatie van houders van management- en...

 10. Omzendbrief nr. 632 van 6 december 2013

  Omzendbrief nr. 632 van 6 december 2013 - De vaststelling van de brugdagen voor 2014 voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald...
 11. Koninklijk besluit van 7 november 2013

  Koninklijk besluit van 7 november 2013 tot aanwijzing van de leden van het Comité van beroep voor de evaluatie van houders van management- en staffuncties binnen sommige...