Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wet- en regelgeving

429 resultaten
Rss
 1. Koninklijk besluit van 21 juli 2023

  Koninklijk besluit van 21 juli 2023 houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 06-40-2 van de Algemene uitgavenbegroting voor het...
 2. Koninklijk besluit van 21 november 2023

  Koninklijk besluit van 21 november 2023 tot wijziging van diverse bepalingen met betrekking tot de Work Life Balance als omzetting van de Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees...
 3. Koninklijk besluit van 26 oktober 2023

  Koninklijk besluit van 26 oktober 2023 betreffende de toekenning van maaltijdcheques aan de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt Staatsblad van 31 oktober...
 4. Koninklijk besluit van 12 oktober 2023

  Koninklijk besluit van 12 oktober 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 2007 houdende de mobiliteit en terbeschikkingstelling van personeel van het federaal...
 5. Omzendbrief nr.725  van 19 september 2023

  Omzendbrief nr.725 van 19 september 2023 - Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding - Periode van 1 oktober 2023 t.e.m 31 december 2023 Belgisch Staatsblad van 16...
 6. Omzendbrief nr. 721 van 9 juni 2023

  Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding - Periode van 1 juli 2023 t.e.m 30 september 2023 Belgisch Staatsblad van 28 juli 2023
 7. Omzendbrief nr. 715 van 8 juni 2023

  Omzendbrief nr. 715 van 8 juni 2023 - Toepassingsrichtlijnen betreffende de risicoanalyse met betrekking tot psychosociale risico’s op het werk Belgisch staatsblad van 30 juni 2023...
 8. Omzendbrief nr.712Bis. van 16 juni 2023

  Omzendbrief nr.712Bis. van 16 juni 2023 - Informatie over de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2023 en 2024 en de...
 9. Koninklijk besluit van 29 mei 2023

  Koninklijk besluit van 29 mei 2023 houdende de erkenning van ervaring in een hogere weddeschaal en de indexering van de tussenkomst in de kantoorkosten Belgisch Staatsblad van 18...
 10. Koninklijk besluit van 11 mei 2023

  Koninklijk besluit van 11 mei 2023 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 1993 tot bepaling van de bijkomende of specifieke opdrachten in de federale...
 11. Omzendbrief nr. 717 van 16 maart 2023

  Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding - Periode van 01 april 2023 t.e.m 30 juni 2023. Belgisch Staatsblad van 12 april 2023 Rubriek: Kilometervergoeding
 12. Besluit van 7 maart 2023

  Besluit van 7 maart 2023 van de directeur-generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning tot vaststelling van de lijst met...
 13. Ministerieel besluit van 21 februari 2023

  Ministerieel besluit van 21 februari 2023 tot vaststelling van de samenstelling van het comité voor de weging van de mandaatfuncties Belgisch Staatsblad van 21 maart 2023
 14. Omzendbrief nr. 712 van 20 januari 2023

  Omzendbrief nr. 712 - Informatie over de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2023 en 2024 en de personeelsenveloppes 2023 en 2024...
 15. Ministerieel besluit van 10 januari 2023

  Ministerieel besluit van 10 januari 2023 houdende vaststelling van verblijfskostenvergoedingen toegekend aan personeelsleden en afgevaardigden van de Federale Overheidsdienst...
 16. Omzendbrief nr. 711 van 30 november 2022

  Omzendbrief nr. 711 van 30 november 2022 - Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding - Periode van 1 oktober 2022 tot 31 december 2022 Belgisch Staatsblad van 2 december...