Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wet- en regelgeving

21 resultaten
 1. Koninklijk besluit van 9 februari 2020

  Koninklijk besluit van 9 februari 2020 tot uitvoering van artikel 109/1 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale...
 2. Koninklijk besluit van 31 juli 2017

  Koninklijk besluit van 31 juli 2017 tot uitvoering van de artikelen 20, § 2, tweede lid,78, eerste lid, 80, tweede lid, 86, eerste lid, 87, § 2/1, 89, eerste lid, en 96 eerste lid...
 3. Samenwerkingsakkoord van 22 mei 2014

  Samenwerkingsakkoord van 22 mei 2014 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten en de Gemeenschapscommissies tot organisatie van de publicatie van de maandelijkse en...
 4. Samenwerkingsakkoord van 13 december 2013

  Samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 tussen de Federale Overheid, de Gemeenschappen, de Gewesten en de Gemeenschapscommissies betreffende de uitvoering van artikel 3, § 1, van...
 5. Koninklijk besluit van 29 april 2012

  Koninklijk besluit van 29 april 2012 tot vaststelling van de aanvullende regels van voorstelling van de jaarrekening van de diensten van de federale Staat