Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wet- en regelgeving

67 resultaten
  1. Koninklijk besluit van 14 juli 2022

    Koninklijk besluit van 14 juli 2022 betreffende beperkende maatregelen inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten naar aanleiding van de acties van Rusland die de...
  2. Koninklijk besluit van 9 maart 2022

    Koninklijk besluit van 9 maart 2022 tot vaststelling van de modaliteiten aangaande de verplichting voor de ondernemers op het gebied van de elektronische facturering in het kader...
  3. Koninklijk besluit van 15 april 2018

    Koninklijk besluit van 15 avril 2018 tot aanduiding van een aanspreekpunt voor de samenwerking met de Europese Commissie inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten